de winkel
Producten
Fairtrade
recepten
Acties
WERELDWINKEL ABCOUDE
BRUGSTRAAT 9
1391 GH ABCOUDE
TEL. 0294-28 43 94
Fairtrade
 
Het doel van Fairtrade is marktoegang voor producenten uit ontwikkelingslanden.
 
Zij hebben bijna geen toegang tot de wereldmarkt. Fairtrade heeft als doel dit te veranderen. Wereldwinkels bijvoorbeeld bieden hen juist die mogelijkheid om hun producten in het westen te verkopen. Om ervoor te zorgen dat de voorwaarden waaronder de handel plaatsvindt gunstig zijn voor producenten, noemen we iets alleen Fairtrade als het voldoet aan vier principes.

Fairtradeprincipes 

1 Respect voor mens en milieu
- Geen discriminatie
- Gelijke kansen voor vrouwen
- Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
- Geen kinderarbeid
- Zo min mogelijk belasting voor het milieu
 
2 Langdurige en gelijkwaardige handelsrelatie 
- Betaling van een leefbaar loon
- Regelmatig terugkerende opdrachten
- Relatie die gebaseerd is op dialoog en respect
 
3 Ondersteuning van producenten organisaties
- Advies bij ontwerp en ontwikkeling van producten
- Organisatieadvies
- Trainingen kostprijsberekening en calculeren
- Voorfinanciering  
 
4 Transparantie van de handelsketen
- Handelspartners moeten aantoonbaar maken dat de handel aan Fairtrade criteria voldoet
 
 
Aron Kapembeza Kunstenaar uit Zimbabwe op bezoek in Abcoude 
 
                              
HOMESITEMAP